X

Aluminium


1. Anodemanipulator

2. Tapperørrens

3. Nippelpusser

4. Badfres

5. Badknuser
Aluminium


1. Anodemanipulator

2. Tapperørrens

3. Nippelpusser

4. Badfres

5. Badknuser


Anodemanipulator


 • Brukes for å håndtere en miljøboks med 6 butts / anoder
 • Fjernstyrt forflytting mellom stasjoner og tømming av bad ut av boksenanodemanipluator1.jpg anodemanipluator2.jpg


Nippelpusser


 • Maskineri for fjerning av rester av kragemasse og kullrester på anodehengere ved hjelp av kjettingslynge
 • Installert ved Hydro Aluminium Sunndal i 2006


nippelpusser2.jpg nippelpusser1.jpg nippelpusser3.jpg


Tapperørrens


 • In-line renser, rør på tappekjøretøy
 • Hydraulisk manipulator
 • Kontroll rom
 • Posisjonering av kjøretøy
 • Fokus på HMS
 • Installert på Hydro Aluminium Sunndal i 2008

 tapperrørrens2.jpg tapperrørrens1.jpg
 Siphon Tube Cleaner - Product Sheet.pdf


Badfres


 

 • Brukt til rensing av retur anoder
 • I produksjonslinje ved Hydro Aluminium Sunndal fra 2004
 • Del av nytt anlegg til ca. 5 milliarder NOK
 • 5 måneder fra start til installert
 • Kontinuerlig drift (24 timer / 365 dager)
 • Multidisiplin


badfres1.jpg badfres2.jpg badfres3.jpg


Badknuser


 • Knuser badmateriale både fra badfresen og material lastet inn i anlegget med hjullaster
 • Installert ved Hydro Aluminium Sunndal i 2008


badknuser1.jpg badknuser2.jpgAnodemanipulatoranodemanipluator1.jpg anodemanipluator2.jpg

 • Brukes for å håndtere en miljøboks med 6 butts / anoder
 • Fjernstyrt forflytting mellom stasjoner og tømming av bad ut av boksen
Nippelpussernippelpusser2.jpg nippelpusser1.jpg nippelpusser3.jpg

 • Maskineri for fjerning av rester av kragemasse og kullrester på anodehengere ved hjelp av kjettingslynge
 • Installert ved Hydro Aluminium Sunndal i 2006Tapperørrenstapperrørrens2.jpg tapperrørrens1.jpg

 • In-line renser, rør på tappekjøretøy
 • Hydraulisk manipulator
 • Kontroll rom
 • Posisjonering av kjøretøy
 • Fokus på HMS
 • Installert på Hydro Aluminium Sunndal i 2008

  Siphon Tube Cleaner - Product Sheet.pdf

Badfresbadfres1.jpg badfres2.jpg badfres3.jpg

 

 • Brukt til rensing av retur anoder
 • I produksjonslinje ved Hydro Aluminium Sunndal fra 2004
 • Del av nytt anlegg til ca. 5 milliarder NOK
 • 5 måneder fra start til installert
 • Kontinuerlig drift (24 timer / 365 dager)
 • MultidisiplinBadknuserbadknuser1.jpg badknuser2.jpg

 • Knuser badmateriale både fra badfresen og material lastet inn i anlegget med hjullaster
 • Installert ved Hydro Aluminium Sunndal i 2008