X

Løfteutstyr


1. Styrt rotasjon av last og fjernkontrollert utløsing av lastestropp

2. Løfteåk for risere

3. Løftekrok for rør

4. Løfteåk for rør
Løfteutstyr


1. Styrt rotasjon av last og fjernkontrollert utløsing av lastestropp

2. Løfteåk for risere

3. Løftekrok for rør

4. Løfteåk for rør


Styrt rotasjon av last og fjernkontrollert utløsing av lastestropp


 • Løfteutstyr for 15 tonns kaikran med motorisert krannblokk for styrt rotasjon
 • Lastestropper utløses via  fjernkontrollerte kroker
 • Reduserer bemanningsbehovet og øker sikkerheten ved lasteoperasjoner 
 •  

   Styrt_rotasjon_kaikran_img1.png Styrt_rotasjon_kaikran_img2.png Styrt_rotasjon_kaikran_img3.png


Løfteåk for risere


 • Tilpasset løfteåk for risere med reach stacker
 • Kan tilpasses ulike riserlengder
 • For risere mellom 50’ og 75’ og opptil 30 tonn
 • Tomt åk kan transporteres med riservogn og gaffeltruck
 •  

   

   

   
Løfteåk_risere_img1.png Løfteåk_risere_img2.png Løfteåk_risere_img3.png Løfteåk_risere_img4.png Løfteåk_risere_img5.png


Løftekrok for rør


Løfteredskapet er konstruert som en selvlukkende krok.

Lukkemekanismen fungerer som et anlegg under innlasting av rør, samt at den skal hindre eventuell utilsiktet bevegelse av røret ved trasport. Røret må løftes ut av kroken for at denne skal åpne seg.

Kroken er også utstyrt med skjold for å eliminere eventuelle klemfarer ved transport av røret. Løftekrok_for_rør_img1.jpg Løftekrok_for_rør_img2.jpg Løftekrok_for_rør_img3.jpg Løftekrok_for_rør_img4.jpg


Løfteåk for rør


Løfteåket er konstruert for å løfte, transporter og senke fra ett til ni rør. Løfteåket benyttes sammen med en landbasert kran.

Løfteåket er konstruert med en rektangulær sveist hovedramme, på hver kortside har rammen to vipperammer som løftekjetting og kjettingskrev er festet til. Selve lasten henges opp med rørkroker festet i kjetting.

Vipperammene har en funksjon som gjør at rørkrokene holdes ut tilsvarende rørlengden. Under løft sørger vipperammene for at kjettingene får en gunstig vinkel for løft av rørene.Løfteåk_for_rør_img1.png Løfteåk_for_rør_img5.png Løfteåk_for_rør_img4.png Løfteåk_for_rør_img3.png Løfteåk_for_rør_img2.pngStyrt rotasjon av last og fjernkontrollert utløsing av lastestroppStyrt_rotasjon_kaikran_img1.png Styrt_rotasjon_kaikran_img2.png Styrt_rotasjon_kaikran_img3.png

 • Løfteutstyr for 15 tonns kaikran med motorisert krannblokk for styrt rotasjon
 • Lastestropper utløses via  fjernkontrollerte kroker
 • Reduserer bemanningsbehovet og øker sikkerheten ved lasteoperasjoner 
 •  

   
Løfteåk for risereLøfteåk_risere_img1.png Løfteåk_risere_img2.png Løfteåk_risere_img3.png Løfteåk_risere_img4.png Løfteåk_risere_img5.png

 • Tilpasset løfteåk for risere med reach stacker
 • Kan tilpasses ulike riserlengder
 • For risere mellom 50’ og 75’ og opptil 30 tonn
 • Tomt åk kan transporteres med riservogn og gaffeltruck
 •  

   

   

   

Løftekrok for rørLøftekrok_for_rør_img1.jpg Løftekrok_for_rør_img2.jpg Løftekrok_for_rør_img3.jpg Løftekrok_for_rør_img4.jpg

Løfteredskapet er konstruert som en selvlukkende krok.

Lukkemekanismen fungerer som et anlegg under innlasting av rør, samt at den skal hindre eventuell utilsiktet bevegelse av røret ved trasport. Røret må løftes ut av kroken for at denne skal åpne seg.

Kroken er også utstyrt med skjold for å eliminere eventuelle klemfarer ved transport av røret. 
Løfteåk for rørLøfteåk_for_rør_img1.png Løfteåk_for_rør_img5.png Løfteåk_for_rør_img4.png Løfteåk_for_rør_img3.png Løfteåk_for_rør_img2.png

Løfteåket er konstruert for å løfte, transporter og senke fra ett til ni rør. Løfteåket benyttes sammen med en landbasert kran.

Løfteåket er konstruert med en rektangulær sveist hovedramme, på hver kortside har rammen to vipperammer som løftekjetting og kjettingskrev er festet til. Selve lasten henges opp med rørkroker festet i kjetting.

Vipperammene har en funksjon som gjør at rørkrokene holdes ut tilsvarende rørlengden. Under løft sørger vipperammene for at kjettingene får en gunstig vinkel for løft av rørene.