X

Maritimt


        1. Multihandler
        2. Compacthandler
        3. Taukveiler
        4. Dynamisk HPU for drivstoffsparing

5. Kjettinglås

6. Twister og taulås (*eies av Abyss Aqua AS
Maritimt


        1. Multihandler
        2. Compacthandler
        3. Taukveiler
        4. Dynamisk HPU for drivstoffsparing

5. Kjettinglås

6. Twister og taulås (*eies av Abyss Aqua AS


Multihandler


Haikjeft for låsing av både tau og kjetting i vinsjlinjen. Hev-senkbar med dekk. Integrerte styrepinner.

Ny forskrift for bygging av mindre lasteskip (1853) setter krav til hekkrull, vinsj, lukkede styrepinner for fartøy som utfører ankerhåndtering. Enheten vil enkelt kunne etter monteres på skip for tilfredstilling av regelverket.

 Multihandler-forsidebilde.png Multihandler-låskasse.png Multihandler-tau-låsepos.png Multihandler-kjetting-låsepos.png Multihandler-styrepinner.png
 Multihandler Produktblad.pdf


Compacthandler


Haikjeft for låsing av både tau og kjetting i vinsjlinjen. Kompakt utgave som enkelt kan monteres/demonteres etter behov. Integrerte styrepinner.

Ny forskrift for bygging av mindre lasteskip (1853) setter krav til hekkrull, vinsj, lukkede styrepinner for fartøy som utfører ankerhåndtering. Enheten vil enkelt kunne etter monteres på skip for tilfredstilling av regelverket.

 

 compacthandler-prodblad-img1.png compacthandler-prodblad-img5-barehandler.png compacthandler-prodblad-img2-taulås.png compacthandler-prodblad-img3-kjettinglås.png compacthandler-prodblad-img4-monteresetterbehov.png
 Compacthandler Produktblad.pdf


Taukveiler


Enkel kveiling av tauverk via kapstan på vinsj.
Utvider taukapasitet til vinsj og sikrer ryddig skipsdekk.
Oppspolet tau kan buntes opp og frigjøres enkelt.

 Taukveiler-forsidebilde.png Taukveiler-tilt1-alpha.png Taukveiler-tilt2-alpha.png Taukveiler-stroppet-opp-alpha.png
 Taukveiler Produktblad.pdf


Dynamisk HPU


Automatisk frekvensstyrt hydraulikkaggregat. Løsning for energisparing og driftsoptimalisering


 Dynamisk HPU Heggset.pdf


Kjettinglås


Integrert kjettinglås i skipsrekke

0575-A1000 white.jpg IMG_4983.JPG


Twister og taulås (*eies av Abyss Aqua AS)


Heggset har i samarbeid med Abyss Aqua utviklet taulås og 'safety twister" for avlåsing av fortøyninger under spenn.

Ta kontakt med Abyss Aqua AS for mer info om produktet.

 0564-A2000 white.JPG IMG_4928.JPG IMG_4968.JPGMultihandlerMultihandler-forsidebilde.png Multihandler-låskasse.png Multihandler-tau-låsepos.png Multihandler-kjetting-låsepos.png Multihandler-styrepinner.png

Haikjeft for låsing av både tau og kjetting i vinsjlinjen. Hev-senkbar med dekk. Integrerte styrepinner.

Ny forskrift for bygging av mindre lasteskip (1853) setter krav til hekkrull, vinsj, lukkede styrepinner for fartøy som utfører ankerhåndtering. Enheten vil enkelt kunne etter monteres på skip for tilfredstilling av regelverket.

  Multihandler Produktblad.pdf

Compacthandlercompacthandler-prodblad-img1.png compacthandler-prodblad-img5-barehandler.png compacthandler-prodblad-img2-taulås.png compacthandler-prodblad-img3-kjettinglås.png compacthandler-prodblad-img4-monteresetterbehov.png

Haikjeft for låsing av både tau og kjetting i vinsjlinjen. Kompakt utgave som enkelt kan monteres/demonteres etter behov. Integrerte styrepinner.

Ny forskrift for bygging av mindre lasteskip (1853) setter krav til hekkrull, vinsj, lukkede styrepinner for fartøy som utfører ankerhåndtering. Enheten vil enkelt kunne etter monteres på skip for tilfredstilling av regelverket.

 

  Compacthandler Produktblad.pdf

TaukveilerTaukveiler-forsidebilde.png Taukveiler-tilt1-alpha.png Taukveiler-tilt2-alpha.png Taukveiler-stroppet-opp-alpha.png

Enkel kveiling av tauverk via kapstan på vinsj.
Utvider taukapasitet til vinsj og sikrer ryddig skipsdekk.
Oppspolet tau kan buntes opp og frigjøres enkelt.

  Taukveiler Produktblad.pdf

Dynamisk HPU


Automatisk frekvensstyrt hydraulikkaggregat. Løsning for energisparing og driftsoptimalisering

 Dynamisk HPU Heggset.pdf

Kjettinglås0575-A1000 white.jpg IMG_4983.JPG

Integrert kjettinglås i skipsrekke


Twister og taulås (*eies av Abyss Aqua AS)0564-A2000 white.JPG IMG_4928.JPG IMG_4968.JPG

Heggset har i samarbeid med Abyss Aqua utviklet taulås og 'safety twister" for avlåsing av fortøyninger under spenn.

Ta kontakt med Abyss Aqua AS for mer info om produktet.