X

Veisikring


1. Rail Rig

2. Autovernsaks
Veisikring


1. Rail Rig

2. Autovernsaks


Rail Rig


Kompakt kraftplugg med stor kapasitet for montering av rekkverk, autovern og midtdeler. Arbeider effektivt imot alle underlag fra løsmasse til fjell. 
Utstyrt med slaghammer og boremaskin. 
Vinsj system for opptrekk av foringsrør. 
Utstyrt med Recodrive fjernstyring og kan betjenes i sin helhet av 1 en operatør 
Auto-posisjonering gjør at bilen flyttes automatisk frem til neste stolpe. Inklinometer sørger for at tårnet til enhver tid står i riktig posisjon. 
Tårnet kan roteres ca 220 grader rundt bakenden på bilen og parkeres ved at det legges ned og kjøres inn i bakerste delen av lasterommet. 
Lasterommet kan åpnes fra begge sider og har plass for 3 paller m/stolper samt intern løfteramme for håndtering av stolpepakkene. 
Asfaltkapellet åpner hele lasterommet ovenfra og brukes ved innlasting av stolper og gjør lasterommet tørt, rent og tett. 
4-akslet chassis gir god stabilitet under arbeid. 
Hjelperamme optimalisert for å ta opp dynamiske krefter under arbeid for å unngå sprekkdannelser og utmatting. 
Topp moderne hydraulikkutrustning. Bruk av syklontank reduserer oljevolum med ca. 1/3. 

Railrig_img1.jpg Railrig_img2.jpg Railrig_img3.jpg Railrig_img4.jpg
 Teknisk spesifikasjon Rail Rig 2014.pdf


Autovernsaks


 • Hydraulisk drevet autovernsaks for klipping av rekkverkskinner av stål
 • Hydraulikk tilhørende valgt kjøretøy, eks. rail rig eller eget aggregat
 • Saksa er konstruert for å henges opp i kran og da gjerne med rotator
 •  

   Autovernsaks_img1.png Autovernsaks_img2.png
 Autovernsaks Produktblad (no).pdfRail RigRailrig_img1.jpg Railrig_img2.jpg Railrig_img3.jpg Railrig_img4.jpg

Kompakt kraftplugg med stor kapasitet for montering av rekkverk, autovern og midtdeler. Arbeider effektivt imot alle underlag fra løsmasse til fjell. 
Utstyrt med slaghammer og boremaskin. 
Vinsj system for opptrekk av foringsrør. 
Utstyrt med Recodrive fjernstyring og kan betjenes i sin helhet av 1 en operatør 
Auto-posisjonering gjør at bilen flyttes automatisk frem til neste stolpe. Inklinometer sørger for at tårnet til enhver tid står i riktig posisjon. 
Tårnet kan roteres ca 220 grader rundt bakenden på bilen og parkeres ved at det legges ned og kjøres inn i bakerste delen av lasterommet. 
Lasterommet kan åpnes fra begge sider og har plass for 3 paller m/stolper samt intern løfteramme for håndtering av stolpepakkene. 
Asfaltkapellet åpner hele lasterommet ovenfra og brukes ved innlasting av stolper og gjør lasterommet tørt, rent og tett. 
4-akslet chassis gir god stabilitet under arbeid. 
Hjelperamme optimalisert for å ta opp dynamiske krefter under arbeid for å unngå sprekkdannelser og utmatting. 
Topp moderne hydraulikkutrustning. Bruk av syklontank reduserer oljevolum med ca. 1/3. 

 Teknisk spesifikasjon Rail Rig 2014.pdf

AutovernsaksAutovernsaks_img1.png Autovernsaks_img2.png

 • Hydraulisk drevet autovernsaks for klipping av rekkverkskinner av stål
 • Hydraulikk tilhørende valgt kjøretøy, eks. rail rig eller eget aggregat
 • Saksa er konstruert for å henges opp i kran og da gjerne med rotator
 •  

    Autovernsaks Produktblad (no).pdf