X

Elektro og automasjon


Vi har innlemmet elektro og automasjon i vår organisasjon for å kunne være en mer komplett leverandør.  Ved konstruksjon av maskiner og løsninger som krever styring og aktuatorer, kan vi nå håndtere dette i egen regi. Vi mener dette gir mer effektiv produktutvikling og trygghet for kunden. I tillegg kan vi naturligvis tilby frittstående tjenester innen dette fagfeltet.

Vår kompetanse:

Prosjektering / konstruksjon av styringssystemer
PLS og HMI programmering
Måleteknikk og signalbehandling
Tilpasning av grensesnitt
Signalteknikk for internkommunikasjon, brannvarslings- og  alarmanlegg med mer.
Prosjektering elektriske systemer og utstyr: hovedtavler, fordelinger, motorstartere etc.
Beregninger og dokumentasjon
Maritim kompetanse

Løsninger for maskinsikkerhet

 

 

Vi kan tilby:

        Assistanse ved feilsøking og testing

Kartlegging av eksisterende anlegg for oppgradering 
Løsninger for energiøkonomisering
Oppdatering / oppgradering av dokumentasjon     ved ombygginger
Å bistå kunder med behov for midlertidig kapasitetsøkning i egen stab / eventuelt             håndtere deler av prosjekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elektro og automasjon


Vi har innlemmet elektro og automasjon i vår organisasjon for å kunne være en mer komplett leverandør.  Ved konstruksjon av maskiner og løsninger som krever styring og aktuatorer, kan vi nå håndtere dette i egen regi. Vi mener dette gir mer effektiv produktutvikling og trygghet for kunden. I tillegg kan vi naturligvis tilby frittstående tjenester innen dette fagfeltet.

Vår kompetanse:

Prosjektering / konstruksjon av styringssystemer
PLS og HMI programmering
Måleteknikk og signalbehandling
Tilpasning av grensesnitt
Signalteknikk for internkommunikasjon, brannvarslings- og  alarmanlegg med mer.
Prosjektering elektriske systemer og utstyr: hovedtavler, fordelinger, motorstartere etc.
Beregninger og dokumentasjon
Maritim kompetanse

Løsninger for maskinsikkerhet

 

 

Vi kan tilby:

        Assistanse ved feilsøking og testing

Kartlegging av eksisterende anlegg for oppgradering 
Løsninger for energiøkonomisering
Oppdatering / oppgradering av dokumentasjon     ved ombygginger
Å bistå kunder med behov for midlertidig kapasitetsøkning i egen stab / eventuelt             håndtere deler av prosjekt