X

Produktutvikling


Et produkt med de riktige funksjoner

For oss er det viktig å levere produksjonsgrunnlag, eller ferdige produkt med de funksjoner som kunden ønsker og har behov for. Produktet skal også være utviklet for bruksmiljøet med en riktig levetid. Helse, miljø og sikkerhet, for alle brukergrupper, er grunnleggende.

Utgangspunktet for produktutvikling kan være et konkret produktønske, oppgave som skal løses, funksjon som skal fylles, eller det kan være prosessutstyr som skal fremstille andre produkter.

Vi har en grunnleggende god forståelse av teknikk, komponentkunnskap, lang erfaring innenfor et stort antall produktkategorier. For hvert enkelt prosjekt har vi høstet ny kunnskap og lagt grunnlaget for å løse nye utfordringer enda bedre. Vi søker ikke de lettvinte løsninger, men de riktige løsninger ut fra kundens og brukeres behov og forutsetning. Erfaring fra forskjellige industrier gjør at vi er vant til å bruke kjent teknologi på nye måter eller tilegne oss ny kunnskap der det er nødvendig.Produktutvikling


Et produkt med de riktige funksjoner

For oss er det viktig å levere produksjonsgrunnlag, eller ferdige produkt med de funksjoner som kunden ønsker og har behov for. Produktet skal også være utviklet for bruksmiljøet med en riktig levetid. Helse, miljø og sikkerhet, for alle brukergrupper, er grunnleggende.

Utgangspunktet for produktutvikling kan være et konkret produktønske, oppgave som skal løses, funksjon som skal fylles, eller det kan være prosessutstyr som skal fremstille andre produkter.

Vi har en grunnleggende god forståelse av teknikk, komponentkunnskap, lang erfaring innenfor et stort antall produktkategorier. For hvert enkelt prosjekt har vi høstet ny kunnskap og lagt grunnlaget for å løse nye utfordringer enda bedre. Vi søker ikke de lettvinte løsninger, men de riktige løsninger ut fra kundens og brukeres behov og forutsetning. Erfaring fra forskjellige industrier gjør at vi er vant til å bruke kjent teknologi på nye måter eller tilegne oss ny kunnskap der det er nødvendig.