X

Studier


Studier eller forprosjekt vil kunne avklare rammer for større prosjekter og kan være avgjørende for igangsetting og vellykket gjennomføring. For best mulig beslutningsgrunnlag kan vi gjennomføre:

 • Utredning
 • Forprosjekt
 • Produktspesifikasjon
 • Risikoanalyse
 • Mulighetsstudie
 • BrukeranalyseStudier


Studier eller forprosjekt vil kunne avklare rammer for større prosjekter og kan være avgjørende for igangsetting og vellykket gjennomføring. For best mulig beslutningsgrunnlag kan vi gjennomføre:

 • Utredning
 • Forprosjekt
 • Produktspesifikasjon
 • Risikoanalyse
 • Mulighetsstudie
 • Brukeranalyse